Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do

przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

 

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym

zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

 

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI pdf

 

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

 

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Prosimy nie dostarczać ich osobiście. Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo dostarczyć je osobiście, prosimy o zapakowanie wniosku w kopertę i pozostawienie go w oznaczonym miejscu na terenie placówki.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Poniżej zamieszczamy informacje, dotyczące Rekrutacji do Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Pragniemy przypomnieć, że wypełnione i wydrukowane przez Państwa wnioski, zawierające podpisy obojga rodziców, należy dostarczyć do Placówki pierwszego wyboru w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji.


Każde kryterium, które dotyczy Państwa lub Państwa dzieci musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Prosimy pamiętać o załączeniu podpisanego oświadczenia, dotyczącego przetwarzania danych.


Druk wraz z klauzulą informacyjną znajdziecie Państwo poniżej.

1. Harmonogram rekrutacji 2020-2021

2. Kryteria rekrutacji 2020-2021

3. Zasady rekrutacji 2020-2021

4. Kryterium dochodowe

5. Oświadczenie o wysokości dochodu

6. Oświadczenie odpowiedzialność karna


Dokumenty związane z RODO

1. Klauzula dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola

2. Oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych

flowers1
Skip to content