Przedszkole Nr 103 w Warszawie

03-562 Warszawa ul. Mokra 25

Tel./fax: 226791827

Przedszkole nr 103 w Warszawie

Rekrutacja

 

Uwaga Rodzice Dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 !

Dnia 18 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00

odbędzie się zebranie z Rodzicami nowo przyjętych dzieci.

Na zebraniu ustalony zostanie termin zajęć adaptacyjnych.

                                                                   Zapraszamy!

 

 

Szanowni Państwo!

Dnia 10 kwietnia o godzinie 13:00

w przedszkolu zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

składać osobiście w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Przejdź do podglądu podania” i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk „Potwierdź wolę zapisu” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna
w systemie rekrutacyjnym).

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy informacje, dotyczące Rekrutacji do Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Pragniemy przypomnieć, że wypełnione i wydrukowane przez Państwa wnioski, zawierające podpisy obojga rodziców, należy dostarczyć do Placówki pierwszego wyboru w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji.

Każde kryterium, które dotyczy Państwa lub Państwa dzieci musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.  

Prosimy pamiętać o załączeniu podpisanego oświadczenia, dotyczącego przetwarzania danych. Druk wraz z klauzulą informacyjną znajdziecie Państwo poniżej.

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

Kryteria rekrutacji 2019-2020

Zasady rekrutacji 2019-2020

Oświadczenie o wysokości dochodu

Oświadczenie

 

RODO

Klauzula dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych

 

Rozmiar czcionki
Zwiększony kontrast