Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

Poniżej zamieszczamy informacje, dotyczące Rekrutacji do Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Pragniemy przypomnieć, że wypełnione i wydrukowane przez Państwa wnioski, zawierające podpisy obojga rodziców, należy dostarczyć (najlepiej elektronicznie) do placówki pierwszego wyboru w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji.

W tym roku rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

 


Każde kryterium, które dotyczy Państwa lub Państwa dzieci musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Prosimy pamiętać o załączeniu podpisanego oświadczenia, dotyczącego przetwarzania danych. (druk poniżej)


Druk wraz z klauzulą informacyjną znajdziecie Państwo poniżej.

1. Harmonogram rekrutacji 2021-2022

2. Kryteria rekrutacji 2021-2022

3. Oświadczenie odpowiedzialność karna

4. Oświadczenie rodzeństwo

5. Oświadczenie kryterium dochodowe

6. Oświadczenie podpisy rodziców

7. Oświadczenie rodzina wielodzietna

8. Oświadczenie samotne wychowanie


Dokumenty związane z RODO

1. Klauzula dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola

2. Oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych

flowers1
Skip to content