Przedszkole Nr 103 w Warszawie

03-562 Warszawa ul. Mokra 25

Tel./fax: 226791827

Przedszkole nr 103 w Warszawie

Dyżury

 

 

 

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

 

Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

– uzupełniają dane dziecka,

– wskazują: turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,

– zapisują wniosek w systemie,

wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

 

 

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2019

Harmonogram dyżurów wakacyjnych 2019

 

 

 

RODO

Klauzula dotycząca rekrutacji dziecka na dyżur wakacyjny

Oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych dyżur wakacyjny

Rozmiar czcionki
Zwiększony kontrast