Dyżury wakacyjne 2020 zostały odwołane!

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

Więcej informacji na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/

 

 

 

NOWY Harmonogram dyżurów 2020 pdf

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

 

 

 

 

Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie uzupełniają dane dziecka i wskazują:

-turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, 

-przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,

-zapisują wniosek w systemie,

W chwili obecnej nie ma potrzeby przynoszenia wydrukowanego wniosku do przedszkola!

 

Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

-hasła wydanego przez dyrektora przedszkola

lub

-hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 

flowers1
Skip to content