Zajęcia rozwijające uzdolnienia w VIII Ogrodzie Jordanowskim

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji

na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

organizowane w VIII Ogrodzie Jordanowskim

w roku szkolnym 2021/2022.

 

Szczegóły na stronie internetowej i FB

http://oj8.edu.pl/ind…/zajecia/rekrutacja/oferta-2020-2021

https://www.facebook.com/VIIIogrodjordanowski

flowers1
Skip to content