Wszechnica Edukacyjna Październik

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

 

 

Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk – jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: [email protected] do 15 października b.r.

flowers1
Skip to content