Procedura odwoławcza

Proces postępowania w procedurze odwoławczej

od 4 maja

 

-w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

-w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Wniosek o uzasadnienie, a następnie odwołanie sporządzacie Państwo sami, nie ma na to gotowego druku. Prosimy odpowiednie zaadresowanie poszczególnych dokumentów: wniosku o uzasadnienie do Komisji Rekrutacyjnej, a odwołania do dyrektora placówki.

flowers1
Skip to content