KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci do udziału w konkursie fotograficznym:

„Warszawa jesienią”

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać w terminie od 1 do 30 października 2020 r. jedno duże zdjęcie aparatem fotograficznym (najlepiej w formacie A4, czyli o wymiarach 21×30 cm) i dostarczyć je do swojego przedszkola.

Fotografia powinna przestawiać brzeg Wisły

lub inne ciekawe miejsca, przyrodę lub przedszkolaka na tle przyrody.

 

Każdy uczestnik może zaprezentować jedną fotografię.

Prace należy opisać w następujący sposób:

-tytuł pracy

-imię i nazwisko

-wiek dziecka

 

Metryczkę z wyżej wymienionymi danymi należy umieścić w prawym dolnym rogu pracy (zdjęcia). Prace należy składać do 30 października u nauczycielek w swoich grupach. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na prezentację pracy na wystawie w naszym przedszkolu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym. Autorzy prac otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki. Rozstrzygnięcie konkursu tj. wręczenie dyplomów i nagród przewidywane jest w połowie listopada 2020 r w Przedszkolu nr 103.

flowers1
Skip to content