Dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas przyprowadzania do placówki

Dyrektor Przedszkola prosi rodziców o wprowadzanie dzieci do szatni (dotyczy to zwłaszcza grup starszych).

Otwieranie furtki i wpuszczanie dziecka do placówki bez opieki jest niedopuszczalne.

 

Wszystkim nam zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa pociechom.

flowers1
Skip to content