Akcja „Sprzątanie świata”

W tym roku 17 września odbył się 28 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021” i została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W kampanii wzięły udział wszystkie grupy przedszkola sprzątając zarówno teren w pobliżu placówki, jak i dalsze tereny. Akcji towarzyszyły tematyczne pogadanki ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zbierania i segregowania śmieci. Jak się okazało podczas spacerów, w okolicy zalegało całkiem sporo różnego rodzaju śmieci. Zbieranie ich było doskonałą okazją do zwrócenia dzieciom uwagi na zanieczyszczanie środowiska naturalnego oraz potrzebę dbania o nasze wspólne dobro.

flowers1
Skip to content